ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายสนั่น ขาวสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 099 184 4236


นายศุภวัฒน์ สุดหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0874499241


นายจิรโรจน์ แป้นนางรอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 0934266205


นายสุรศักดิ์ ท้าวใคล
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทรศัพท์ : 0611585300


นายวันพิชิต สะทุมรัมย์์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
โทรศัพท์ : 061 331 8070


นายขจรพงษ์ ศรีอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 093 475 6484
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.196.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,174,025

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.