ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางโสภิต บุตรดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
โทรศัพท์ : 081 073 3826


นางโสภิต บุตรดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
โทรศัพท์ : 081 073 3826


นายสนั่น ขาวสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 099 184 4236


นายนัฐพงษ์ อภัยจิตต์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087 870 7259


นางประสงค์ เข็มบุบผา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 081 976 3833


นางสาวกัญญดา ปะกิระคะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 099 140 4149


นายชัยภัทร โนนกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 087 259 7556


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง


นายมงคล ดำเดช
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
โทรศัพท์ : 065 631 7759


ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นางสาวอมรรัตน์ สุทา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 083 750 9369


นายจำลอง สงครามรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 062 507 9605
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.196.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,174,240

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.